TROJAN 8V 170 AMPER

מחיר :994 ₪

אחריות: 12 חודשי אחריות

סוג התאמה: מצברי תעשיה מכונות שטיפה פריקה עמוקה

מחיר :ק"ג 29 אורך 264 מ"מ רוחב 181 מ"מ גובה 276 מ"מ סוג קטבים LPT וולט 8 דגם T875 ₪

new