מצברי שנפ

מצבר שנפ 40 אמפר 430ש"ח
מצבר שנפ 45 אמפר 430 ש"ח
מצבר 50 אמפר שנפ 430 ש"ח

new